Wie wind zaait zal duinen oogsten

Yvonne Smit, Universiteit Utrecht
Banningzaal (2e verdieping), 14.10 - 14.30 uur


De maatschappelijke behoefte aan kustveiligheid heeft geleid tot over-gestabiliseerde kustduinen door helmgras te planten. Hierdoor kunnen de duinen de impact van een heftige storm overleven, maar heeft daarentegen ook geleid tot een verarming van de biodiversiteit en het tegengaan van (landinwaartse) duinaangroei door zandtransport.

We staan nu voor de uitdaging om kustveiligheid te combineren met natuurontwikkeling om duurzame en klimaatbestendige duinen te handhaven. Dit vereist een diepgaand kwantitatief begrip van eolische (wind) processen. Eolisch zandtransport laat duinen verticaal meegroeien met zeespiegelstijging, waardoor kustveiligheid op lange termijn wordt gewaarborgd en tegelijkertijd de unieke flora en fauna van de duinen wordt behouden.

Yvonne Smit
Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht
Y.Smit@uu.nl